تینا آخوند تبار

عکس های تینا آخوند تبار

تصویر 3

تصویر 8

تینا آخوند تبار در آغوش حامد کمیلی 

 

این عکس شخصی توسط عکاس آن لو رفته و پخش شده است که حامد کمیلی هر چند از عکاس شکایت و او را محکوم کرده است ولی در نهایت باعث این شده که مجبور شود برای رهایی از عواقب ناشی از این عکس اعلام کند که قرار است با تیبا آخوند تبار ازدواج کند و در طمان این عکس این دو به هم محرم بوده اند.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید